Еко знаци-познаваме ли ги и какво означават

Еко знаци-познаваме ли ги и какво означават

Има много знаци за екологични продукти, но всеки от тях е с различно значение.

Предназначението на знака "Зелена точка" е да удостоверява, че дадената опаковка е включена в система за колективно оползотворяване на отпадъци от опаковки.

a1

Предназначението на знака "Зелена точка" е да удостоверява, че дадената опаковка е включена в система за колективно оползотворяване на отпадъци от опаковки.

a2

Знакът за разделно събиране се поставя на опаковките, които са годни за разделно събиране. Знакът показва че опаковката е редно да се изхвърли само на определените за това места, в съответния контейнер.

a3

Знакът за вторична преработка указва, че продуктът (или опаковката) е изработен от преработваем материал (Recycled) и/или е пригоден за последваща преработка (Recyclable). Често производителите уточняват с допълнителен текст какво се има предвид или показват процентът на използваните „вторични" материали, например „Изработено от 70% преработена хартия". За съжаление използването на този знак не се контролира от никоя организация.

a4

Знакът се дава само на изделия, които превъзхождат други аналогични стоки по своята екологичност, например по-малко замърсяват атмосферата, не съдържат изобщо или съдържат в най-малки количества опасни вещества, или не създават шум, поддават се лесно на рециклиране или използват по-малко природни ресурси.

a5

Белият лебед (Miljomarkt) е сертификационен символ, въведен от скандинавските страни (Швеция, Норвегия, Дания, Финландия и Исландия) през 1989 г.

От 1999 г. с поставянето на знака се гарантира, че стоката или услугата отговаря на високи екологични стандарти.

a7

Екознакът на Европейския съюз е създаден на 23 март 1992г. и важи за храни, напитки и фармацевтични продукти. Принципите на сертифициране с Европейски екознак се базират на превантивните мерки за ликвидиране на източните на замърсяване.

a8

Може да се срещне и знакът на природозащитната организация WWF, познатата ни панда.

a9

FSC – независима, неправителствена и некомерсиална организация създадена с цел популяризиране на отговорното управление на световните гори. Продуктите с това лого се сертифицират независимо, така че потребителите да са сигурни, че тези продукти идват от гори, управлявани по начин гарантиращ социалните, икономическите и екологичните нужди на бъдещите поколения. FCS забранява злоупотребите с естествените гори, използването на рискови пестициди, култивирането на генетично модифицирани дървета.

В EcoOffice използваме единствено FSC сертифицирани хартии.

Напиши отговор

Всички полета са задължителни

Име:
E-mail: (Не се публикува)
Коментар:
Напишете кода